Du har ikke javascript slået til. For at forsætte slå javascript til.

Login

Kontakt

Navn: Henrik Bielefeldt

Tlf: +45 38 40 54 24

Mobil: +45 42 43 94 49

E-mail: hb@projectzero.dk

Om siden


SmartEnCity

Projektet er en vigtig brik for at nå Sønderborgs mål om CO2 neutralitet i 2029 som både borgere, virksomheder og politikere støtter op om.

SmartEnCity handler om at reducere energiforbruget, øge produktionen af vedvarende energi, og være smarte omkring det.

Boligblokkene forsynet med 100% vedvarende energi, også kendt som grøn energi.

http://smartencity.dk

Som en del af projektet køre ProjectZero et forsøg med 30 familier fra Søndebrorg kommunes boligforeninger. Formålet er, at lære om beboernes energiforbrug og adfærd.

Derfor er der oprettet hjemmesiden Myzero.dk hvor familierne kan indtaste og følge deres forbrug igennem forsøget.

Velkommen til

Projectzero